Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde


Noderīgas saites

  

 

Notikumi

Izlaidums – 2018!
26/06/2018

65 jaunieši pavāra un mazumtirdzniecības veikala pārdevēja specialitāti ieguva "Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" un Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros.
Absolventus no sirds sveica skolas administrācija, sadarbības partneri, darba devēji, vecāki, pedagogi, draugi. Novēlējumos izskanēja gan padomi, gan sirsnīgi ceļa vārdi, kas palīdzēs jauniešiem nepadoties dzīves grūtībām un kalt savu likteni pašiem.
Svinīgā vakara beigās absolventi pateicās pedagogu kolektīvam, saviem grupu audzinātājiem par gūtajām zināšanām, praktiskajām iemaņām, atbalstu, sirsnību, kopā pavadīto laiku  un ģimenisko atmosfēru.  Ir sasniegta vēl viena virsotne – iegūta profesija! Taču izaugsmes ceļš būs garš, dažkārt arī līkumots un grambām klāts! Pedagogi ar prieku sekos absolventu sasniegumiem un karjerai, neliegs savu padomu un atbalstu arī turpmāk!

Vairāk bildes fotogalerijā

Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
 
 
Pavāra palīgs (uzzināt vairāk)
Restorānu pakalpojumu speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
(uzzināt vairāk)
 
Tūrisma pakalpojumu konsultants
(uzzināt vairāk)
Konditors
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs
Pārdevējs (uzzināt vairāk)

 

Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)