Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde


Noderīgas saites

  

 

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Izglītības programmas nosaukums – Viesnīcu pakalpojumi
Iegūstamā kvalifikācija –
Viesmīlības pakalpojumu specialists (Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums –
ar pamatizglītību – 4 gadi (tiek iegūta arī vidējā izglītība)
Mācību ilgums –
ar vidējo izglītību – 14 mēneši


Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis - paaugstināta teorētiskā sagatavotība un profesionālā meistarība, kas dod iespēju veikt noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana.

 

 

Viesmīlības pakalpojumu speciālists plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm; organizē vietējās tūrisma aktivitātes; apgūst un pilnveido jaunas racionālas profesionālas iemaņas; sazinās valsts valodā augstākajā līmenī un svešvalodās, sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu savas kompetences ietvaros un ir atbildīgs par sava darba rezultātu un kvalitāti.

Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

 • Spēja plānot, organizēt un koordinēt savu darbu viesmīlības  uzņēmumā.
 • Spēja organizēt viesiem uzņēmuma pakalpojumus un vietējās tūrisma aktivitātes.
 • Spēja strādāt komandā un pieņemt lēmumus, izmantojot saskarsmes pamatprincipus.
 • Spēja uzturēt viesmīlības atmosfēru, organizējot kvalitatīvu viesu apkalpošanu.
 • Spēja uzņemt viesus, pieņemt pasūtījumus, palīdzēt risināt radušās problēmas un veikt norēķinus.
 • Spēja izvēlēties situācijai atbilstošu apkalpošanas veidu un organizēt telpu un galdu sakārtošanu atbilstoši apkalpošanas veidam.
 • Spēja noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajiem dokumentiem un lietvedības noteikumiem.
 • Spēja sastādīt, pārzināt un lietot darba procesā norēķinu, inventarizācijas un atskaites dokumentāciju.
 • Spēja apkalpot viesus, sazinoties valsts valodā, vismaz divās svešvalodās, un lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un svešvalodās.
 • Spēja sekmēt uzņēmuma apgrozījuma palielināšanos, sadarbojoties ar kolēģiem.
 • Spēja izmantot drošus darba paņēmienus darbības procesā, praktiski lietojot drošības tehnikas zināšanas, ievērojot tehnoloģisko iekārtu un inventāra lietošanas noteikumus.
 • Spēja nodrošināt valsts kontrolējošo institūciju norādījumu izpildi u.c.

Mācoties skolā, audzēkņi apgūst zināšanas, kas nepieciešamas viesnīcu biznesa jomā, praktiskās iemaņas pilnveido skolas viesnīcas numurā, viesu apkalpošanas kabinetā, kases sistēmu klasē, bet prakse audzēkņiem tiek organizēta viesu namos un viesnīcās.

Viesmīlības pakalpojumu speciālists ir nozares speciālistu vadībā nodarbināta persona vai pašnodarbināta persona, kura var veikt individuālo komercdarbību un var būt nodarbināts tūrisma uzņēmumos un tūristu mītnēs – viesnīcās, moteļos, jaunatnes tūristu mītnēs, viesu mājās, sanatorijās, kempingos, pansijās: saimnieciskajā, viesu uzņemšanas un apkalpošanas dienestā.

Pēc viesmīlības pakalpojumu specialitātes iegūšanas jaunieši var turpināt studijas arī augstskolā, piemēram:

 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadība);
 • Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā (Tūrisms, viesnīcu un restorānu serviss);
 • Latvijas Lauksaimniecības universitātē (Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība); Biznesa augstskolā Turība (Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība) un daudzās citās.

VIESMĪLĪBAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTA  PROFESIJAS STANDARTS

PROFESIJU KARTE - Izaugsmes iespējas


MĀCĪBU PLĀNS (4 gadi)
Modulārā profesionālās izglītības programma

1.kurss
Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

 • Latviešu valoda
 • Pirmā svešvaloda
 • Otrā svešvaloda
 • Matemātika
 • Informātika
 • Ķīmija
 • Fizika
 • Literatūra
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Ekonomika
 • Sports

Mūžizglītības kompetenču mācību kursi

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes

Profesionālo kompetenču mācību kursi

 • Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprocesi
 • Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā

2.kurss
Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

 • Latviešu valoda
 • Pirmā svešvaloda
 • Otrā svešvaloda
 • Matemātika
 • Ķīmija
 • Literatūra
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Ekonomika
 • Sports

Mūžizglītības kompetenču mācību kursi

 • Zaļās prasmes

Profesionālo kompetenču mācību kursi

 • Prakse tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
 • Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai
 • Viesu apkalpošana  izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs

3.kurss
Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

 • Latviešu valoda
 • Pirmā svešvaloda
 • Matemātika
 • Sports

Mūžizglītības kompetenču mācību kursi

 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība

Profesionālo kompetenču mācību kursi

 • Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai
 • Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana
 • Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite
 • Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
 • Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
 • Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana

4.kurss
Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

 • Sports

Mūžizglītības kompetenču mācību kursi

 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība

Profesionālo kompetenču mācību kursi

 • Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
 • Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
 • Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana
 • Konferenču un semināru apkalpošana
 • Viesu mērķa grupu apkalpošana
 • Aktīvā tūrisma pakalpojumi
 • Telpu dizains un floristika
 • Starpkultūru pakalpojumi
 • Viesmīlības pakalpojumu speciālista prakse

MĀCĪBU PLĀNS (14 mēneši)
Modulārā profesionālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetenču mācību kursi

 • Sabiedrības un cilvēka drošība (2.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes  (1., 2.līmenis)
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība (2.līmenis)
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes (2.līmenis)

Profesionālo kompetenču mācību kursi

 • Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprocesi
 • Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
 • Prakse tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
 • Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai
 • Viesu apkalpošana  izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs
 • Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana
 • Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite
 • Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
 • Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
 • Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana
 • Konferenču un semināru apkalpošana
 • Viesu mērķa grupu apkalpošana
 • Aktīvā tūrisma pakalpojumi
 • Telpu dizains un floristika
 • Starpkultūru pakalpojumi
 • Viesmīlības pakalpojumu speciālista prakse

 

Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
Restorānu pakalpojumu speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
(uzzināt vairāk)
Konditors
Ārpus formālā izglītība (uzzināt vairāk)
Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)