Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde


Noderīgas saites

  

 

Pavāra palīgs

Izglītības programmas nosaukums – Ēdināšanas pakalpojumi
Iegūstamā kvalifikācija –
Pavāra palīgs (Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums:

ar pamatizglītību 3 gadi

ar vidējo vai pamatizglītību (no 17 gadu vecuma) - 10 mēneši

Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis - teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju patstāvīgi veikt kvalificētu izpildītāja darbu.

Pavāra palīgs veic izejvielu un produktu pirmapstrādi, gatavo starpproduktus, ēdienus un piedevas, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, pavāra norādījumus un uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības. Sagatavo ražošanai tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu, Pavāra palīgs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.

Pavāra palīga pienākumi un uzdevumi
1. Darbu izpilde virtuvē:

 • veikt darba uzdevumus ievērojot darba plānu;
 • sagatavot tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojumu, inventāru atbilstoši instrukcijām;
 • uzturēt darba vietu un darba vidi atbilstoši sanitārajām prasībām;
 • ievērot tehnoloģisko karšu prasības un noteiktos tehnoloģiskos procesus ražošanas plūsmā;
 • sadarboties ar pavāru un kolēģiem darba uzdevumu plānošanā un izpildē.

2. Izejvielu un produktu pirmapstrāde:

 • pieņemt izejvielas un produktus no noliktavas un piegādātājiem;
 • svērt un dozēt izejvielas un produktus;
 • veikt izejvielu un produktu pirmapstrādes procesus;
 • ievērot izejvielu un produktu uzglabāšanas režīmus un prasības pirmapstrādē;
 • sagatavot izejvielas un produktus ražošanas procesam atbilstoši darba uzdevumam.

3. Ēdienu, piedevu, starpproduktu gatavošana:

 • gatavot starpproduktus;
 • gatavot ēdienus, piedevas un dzērienus;
 • sekot ēdienu kvalitātes izmaiņām gatavošanas laikā;
 • gatavot veselīgu uzturu;
 • attīstīt Latvijas produktu gatavošanas tradīcijas;
 • noformēt ēdienus;
 • sagatavot ēdienus pasniegšanai.

4. Ēdienu, piedevu un starpproduktu uzglabāšana:

 • pārbaudīt tehnoloģisko iekārtu un noliktavu atbilstību dažādu produktu uzglabāšanas prasībām.
 • sagatavot ēdienus un starpproduktus uzglabāšanai un marķēt pēc noteiktām prasībām un rādītājiem;
 • iepakot uzglabāšanai vakuumā un speciālajos iepakojumos starpproduktus un gatavos izstrādājumus;
 • ievērot atbilstošus uzglabāšanas režīmus un termiņus;
 • ievērot    saderību    un    produkta    uzglabāšanas    principus    un    derīguma termiņus uzglabāšanas procesā;
 • ievērot    izejvielu, produktu, starpproduktu un gatavo ēdienu racionālus aprites nosacījumus.

5. Profesionālās darbības pamatprincipu ievērošana:

 • sazināties valsts valodā;
 • lietot profesionālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā;
 • sadarboties, ievērojot profesionālās ētikas un komunikācijas principus;
 • pielietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas atskaišu sagatavošanā;
 • ievērot darba tiesību, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības;
 • ievērot ugunsdrošības, civilās aizsardzības un elektrodrošības noteikumus;
 • organizēt darba vietu atbilstoši darba drošības prasībām;
 • nelaimes gadījumā rīkoties atbilstoši situācijai un sniegt pirmo palīdzību cietušajiem;
 • pielietot matemātiskos aprēķinus darba uzdevumu veikšanai;
 • iesaistīties uzņēmuma darbības attīstībā;
 • pilnveidot profesionālai darbībai nepieciešamās zināšanas.

Darba iespējas:
Var strādāt lielveikalos, ēdināšanas uzņēmumos, bāros, klubos, viesnīcās, lauku tūrisma uzņēmumos, skolās, slimnīcās, pansionātos, uz kruīza kuģiem, vai arī kā pašnodarbinātā persona, slēdzot līgumus ar kādu no minētajiem uzņēmumiem.

PAVĀRA PALĪGA PROFESIJAS  STANDARTS


MĀCĪBU PLĀNS

 • Profesionālie  mācību priekšmeti
 • Profesionālā svešvaloda
 • Saskarsmes psiholoģija
 • Darba tiesību pamati
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Ēdināšanas uzņēmumu darba organizācija
 • Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums
 • Sanitārija un higiēna
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Tehnoloģiskā dokumentācija
 • Praktiskās mācības ēdienu gatavošanā
 • Kvalifikācijas prakse

 

Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
 
 
Pavāra palīgs (uzzināt vairāk)
Restorānu pakalpojumu speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
(uzzināt vairāk)
 
Tūrisma pakalpojumu konsultants
(uzzināt vairāk)
Konditors
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs
Pārdevējs (uzzināt vairāk)

 

Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)