Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde


Noderīgas saites

  

 

Tūrisma pakalpojumu konsultants

Izglītības programmas nosaukums – Tūrisma pakalpojumi
Iegūstamā kvalifikācija – Tūrisma pakalpojumu konsultants (Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums – ar vidējo izglītību – 14 mēneši


Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis - paaugstināta teorētiskā sagatavotība un profesionālā meistarība, kas dod iespēju veikt noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana.

Tūrisma nozare Latvijā katru gadu strauji aug, jo palielinās tūristu skaits, kuri grib apmeklēt mūsu valsti un saņemt kvalitatīvus pakalpojumus. Tūrisms strauji attīstās arī mūsu pilsētā.
Ja lieliski pārvaldi svešvalodas, esi komunikabls, radošs, labi strādā komandā, esi prasmīgs organizators un spēj realizēt  inovatīvas idejas, tad visi Tavi talanti noteikti atradīs pielietojumu! Darbiniekiem tūrisma nozarē ir neierobežotas izaugsmes iespējas! Karjera tūrisma jomā ir garants, ka darbs sniegs prieku un gandarījumu, jo garlaicīgu profesiju šajā nozarē nemaz nav!

Tūrisma pakalpojumu konsultants apkopo klientu pieprasījumu, konsultē klientus par tūrisma pakalpojumiem, sazinoties ar sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem, sagatavo piedāvājumus klientam, veic pakalpojumu rezervācijas un tūrisma pakalpojumu pārdošanu.

TŪRISMA PAKALPOJUMU KONSULTANTS:
1.    ievēro tūrisma nozares normatīvo aktu prasības;
2.    plāno savu darbu un visu saistīto resursu racionālu izmantošanu;
3.    seko līdzi aktuālajiem nozares procesiem un piedāvājumiem;
4.    apstrādā no tūrisma pakalpojumu datu bāzēm iegūto informāciju par piedāvājumiem;
5.    izzina klientu vajadzības, vēlmes un iespējas;
6.    iepazīstina klientus ar tūrisma pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību;
7.    sniedz informāciju klientiem par tūrisma pakalpojumu piedāvājumu;
8.    konsultē klientus par tūrisma pakalpojumiem klātienē un attālināti;
9.    pielieto informācijas un komunikāciju tehnoloģijas dažādu profesionālo dokumentu sagatavošanā;
10.    lieto vismaz divas svešvalodas, tai skaitā profesionālo terminoloģiju valsts valodā un svešvalodās;
11.    piedāvā klientam sagatavotos tūrisma pakalpojumus un papildus pakalpojumus;
12.    sagatavo rēķinu par tūrisma pakalpojuma nodrošināšanu;
13.    veic skaidras un bezskaidras naudas operācijas;
14.    sagatavo un izsniedz ceļošanas dokumentāciju klientam;
15.    rezervē tūrisma pakalpojumus profesionālajās rezervēšanas sistēmās;
16.    sazinās ar tūrisma pakalpojuma sniedzēju;
17.    sagatavo atskaites tiešajai vadībai un klientam;
18.    sniedz atbalstu klientam ceļojuma laikā;
19.    nodrošina turpmāko sadarbību ar klientu u.tt.

Galvenais tūrisma uzņēmumu uzdevums ir nodrošināt viegli pieejamas tūrisma iespējas gan Latvijas, gan ārzemju tūristiem. Šo uzņēmumu darbības pamatprincipos ietilpst uzmanīga attieksme pret klientu, laipna apkalpošana, klienta vēlmju maksimāla respektēšana.

Darba aprīkojums:
darbā izmanto internetu, kartes, ceļojumu literatūru, biroja tehniku (datoru, printeri, kopējamo aparātu u.c.), kancelejas piederumus, mobilo un fiksēto tālruni; strādā ar kases un kredītkaršu aparātiem, pārzina speciālās datorprogrammas.

Darba apstākļi:
strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu; nereti dodas darba komandējumos; darbam raksturīga sezonalitāte – ātrs darba temps tūrisma sezonā un iespējamas dīkstāves citā laikā; darbā saskaras ar dažādu sociālo slāņu, noskaņojumu klientiem no dažādām valstīm, sazinoties arī svešvalodās.

Darba iespējas:
var strādāt uzņēmumos, kas nodarbojas ar tūrisma ceļojumu un ekskursiju organizēšanu, kā arī valsts vai pašvaldības tūrisma informācijas centros.

Pēc tūrisma pakalpojumu konsultanta specialitātes iegūšanas jaunieši var turpināt studijas arī augstskolā, piemēram:

  • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadība);
  • Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā (Tūrisms, viesnīcu un restorānu serviss);
  • Vidzemes Augstskolā (Tūrisma organizācija un vadība);
  • Biznesa augstskolā Turība (Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība) un daudzās citās.

TŪRISMA PAKALPOJUMU KONSULTANTA PROFESIJAS STANDARTS

PROFESIJU KARTE - Izaugsmes iespējas


MĀCĪBU PLĀNS (14 mēneši)

Profesionālie  mācību priekšmeti
•    Tūrisma un viesmīlības pamati
•    Tūrisma likumdošana
•    Latvijas tūrisma resursi un produkti
•    Pasaules tūrisma ģeogrāfija un resursi
•    Tūrisma uzņēmuma darba organizācija
•    Dokumentu un biroja pārvaldība
•    Ceļojumu organizēšana
•    Tirgzinību pamati
•    Tūrisma pakalpojumu pārdošana
•    Komercdarbības pamati
•    Lietišķā saskarsme un ētika
•    Sabiedrības un cilvēka drošība
•    Saistību un darba tiesības
•    Uzskaite un grāmatvedība
•    Profesionālās datorprogrammas un  informācijas apstrāde
•    Profesionālā pirmā svešvaloda (angļu)
•    Profesionālā otrā svešvaloda (vācu)
•    Kvalifikācijas prakse

Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
Restorānu pakalpojumu speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
(uzzināt vairāk)
Konditors
Ārpus formālā izglītība (uzzināt vairāk)
Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)