Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde


Noderīgas saites

  

 

Pārdevējs

Izglītības programmas nosaukums – Komerczinības
Iegūstamā kvalifikācija –
Pārdevējs (Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums –
ar vidējo vai pamatizglītību (no 17 gadu vecuma)  - 10 mēneši

Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis - teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju patstāvīgi veikt kvalificētu izpildītāja darbu.

Mācību laikā iegūtās zināšanas palīdz:

 • Orientēties pārtikas preču prečzinībā un nepārtikas prečzinībā;
 • Organizēt veikala darba pamatprocesus, veicot preču pieņemšanu, izvietošanu, realizēšanu u.c. uzdevumus;
 • Pārzināt valsts higiēniskās uzraudzības likumdošanu;
 • Izmantot tirdzniecības uzņēmumu iekārtas un ievērot to drošības noteikumus ekspluatācijas laikā;
 • Strādāt ar tirdzniecības uzņēmumos izmantojamo kases aparātu, kases operāciju veikšanā un to ekspluatācijas noteikumu ievērošanā;
 • Inventarizēt preces un uzskaitīt to materiālu vērtību;
 • Pārzināt preču tirdzniecības un patērētāju aizsardzības noteikumus un prast tos pielietot tirdzniecības procesos.

Praksē audzēkņi strādā gan ar pārtikas, gan nepārtikas precēm, gan mazos specializētos veikalos, gan lielveikalos.

Pārdevējs strādā tirdzniecības uzņēmumu struktūrvienībās, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, darba vietas sagatavošanu tirdzniecībai (preču pieņemšanu, transportēšanu, izkraušanu, kārtības uzturēšanu tirdzniecības vietā).

Pārdevēja tiešie pienākumi ir pircēju apkalpošana, pirkuma noformēšana, preču uzskaite un uzglabāšanas un kvalitātes kontroles nodrošināšana.

Pārdevējs atbild par pircēju apkalpošanas kvalitāti, viņam nodotajām tirdzniecības uzņēmuma materiālajām vērtībām, darba aizsardzības, sanitārijas un higiēnas prasību un tirdzniecības iekārtu ekspluatācijas noteikumu ievērošanu.


MĀCĪBU PLĀNS (10 mēneši)

Profesionālie  mācību priekšmeti

 • Pārtikas preču zinības
 • Nepārtikas prečzinība
 • Veikala darba organizācija
 • Tirdzniecības iekārtas un inventārs
 • Tirdzniecības rēķini, uzskaite, atskaite
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati
 • Tirgzinības nozarē
 • Lietvedība
 • Saskarsmes psiholoģija
 • Informācijas tehnoloģijas
 • Profesionālās svešvaloda
 • Kvalifikācijas prakse
Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
 
 
Pavāra palīgs (uzzināt vairāk)
Restorānu pakalpojumu speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
(uzzināt vairāk)
 
Tūrisma pakalpojumu konsultants
(uzzināt vairāk)
Konditors
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs
Pārdevējs (uzzināt vairāk)

 

Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)