Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde


Noderīgas saites

  

 

Pavārs

Izglītības programmas nosaukums – Ēdināšanas pakalpojumi
Iegūstamā kvalifikācija –
Pavārs (Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums – ar pamatizglītību –
4 gadi (tiek iegūta arī vidējā izglītība)
Mācību ilgums – ar vidējo izglītību –
14 mēneši

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis - paaugstināta teorētiskā sagatavotība un profesionālā meistarība, kas dod iespēju veikt noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana.

Pavārs gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju,
uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības un racionālu visu resursu apriti, nodrošina ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā, izvērtē izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti. Pavārs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.

Teoriju izglītojamie mācās skolā, bet praktiskās iemaņas apgūst skolas ēdienu gatavošanas laboratorijā un, strādājot praksē, - ēdnīcās, kafejnīcās, restorānos un bāros.

Pavāra profesija ir viena no senākajām pasaulē, kura saglabājusies līdz mūsdienām un pastāvīgi attīstās. Zināms, ka no tā, kā tiek ēdināts cilvēks, ir atkarīga viņa veselība, garastāvoklis un veiksme darbā. Tāpēc arī mūsdienās pavāra profesija ir viena no nedaudzajām, kura ir izpelnījusies autoritāti mūsdienu sabiedrībā. Tā ir profesija, kurā garša un smarža ir vienas no profesionāli svarīgākajām īpašībām. Pavāra profesija ir radoša un ļoti interesanta, kurā ir vieta fantāzijai, izdomai un estētiskai gaumei. 

Pēc pavāra specialitātes iegūšanas jaunieši var turpināt studijas arī augstskolā, piemēram:

 • Latvijas Lauksaimniecības universitātē (Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība; Pārtikas produktu tehnoloģija);
 • Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā (Tūrisms, viesnīcu un restorānu serviss);
 • Biznesa augstskolā Turība (Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība) un daudzās citās.

PAVĀRA PROFESIJAS STANDARTS

PROFESIJU KARTE - Izaugsmes iespējas


MĀCĪBU PLĀNS (4 gadi)

1.kurss
Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

 • Latviešu valoda
 • Pirmā svešvaloda
 • Matemātika
 • Informātika
 • Ķīmija
 • Fizika
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Ekonomika
 • Sports

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Ēdināšanas uzņēmumu darba organizācija
 • Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija
 • Tehnoloģiskā dokumentācija
 • Praktiskās mācības ēdienu gatavošanā


2.kurss
Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

 • Latviešu valoda
 • Pirmā svešvaloda
 • Matemātika
 • Informātika
 • Ķīmija
 • Fizika
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Literatūra
 • Ekonomika
 • Sports

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija
 • Tehnoloģiskā dokumentācija
 • Lietišķā saskarsme
 • Praktiskās mācības  ēdienu gatavošanā


3.kurss
Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

 • Latviešu valoda
 • Pirmā svešvaloda
 • Otrā svešvaloda
 • Matemātika
 • Literatūra
 • Sports

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Darba tiesību pamati
 • Ēdienu gatavošanas   tehnoloģija
 • Viesu apkalpošana
 • Lietišķā saskarsme
 • Praktiskās mācības  ēdienu gatavošanā


4.kurss
Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

 • Otrā svešvaloda
 • Sports

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija
 • Viesu apkalpošana
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Praktiskās mācības  ēdienu gatavošanā
 • Kvalifikācijas prakse

MĀCĪBU PLĀNS (14 mēneši)

 • Profesionālā pirmā svešvaloda
 • Profesionālā otrā svešvaloda
 • Saskarsmes psiholoģija
 • Darba tiesību pamati
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Ēdināšanas uzņēmumu darba organizācija
 • Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums
 • Viesu apkalpošana
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Tehnoloģiskā dokumentācija
 • Kvalifikācijas prakse
Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
Restorānu pakalpojumu speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
(uzzināt vairāk)
Konditors
Ārpus formālā izglītība (uzzināt vairāk)
Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)