Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde


Noderīgas saites

  

 

Skolas vēsture


 Skolas pirmsākums ir 1962.gadā dibinātā Republikāniskā tirdzniecības – kulinārijas profesionāli tehniskās skolas filiāle, kuru 1976.gadā pārveidoja par Daugavpils tirdzniecības – kulinārijas profesionālo skolu. 1987.gadā tā tika pārdēvēta par Tirdzniecības darbinieku 77.arodvidusskolu un bija LPSR Tirdzniecības ministrijas pakļautībā. 1996.gada 26.februārī LR Ministru kabinets apstiprināja skolas nosaukumu – Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Daugavpils Tirdzniecības skola, kurš pastāvēja līdz 2012.gada septembrim.

Saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma pārejas noteikumu 19.punktu, pamatojoties uz 2012.gada 14.augusta Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr.282 „Par profesionālās izglītības iestādes nosaukumu”  un atbilstoši 2012.gada 12.septembrī izsniegtajai reģistrācijas apliecībai, ar 2012.gada 17.septembri ir mainīts skolas nosaukums  no DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS SKOLA uz  DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA.

 

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola (turpmāk – skola) ir valsts profesionālās izglītības mācību iestāde, kas nodrošina izglītības iegūšanu atbilstoši LR tautsaimniecības vajadzībām un valsts iedzīvotāju individuālajām spējām un interesēm.Skolas galvenie uzdevumi ir: teorētiski un praktiski sagatavot darba tirgum konkurētspējīgus speciālistus atbilstoši jaunākajiem zinātnes un tehnikas sasniegumiem, elastīgi reaģējot uz Latvijas Republikas sociālekonomiskajām vajadzībām, veikt dažādu arodu speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanu un pārkvalificēšanu.  Skola sagatavo speciālistus tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas, viesnīcu pakalpojumu jomās.  Mācību pamatforma – klātiene. Mācības notiek latviešu valodā.
Skolā ir izveidota moderna materiālā bāze - atsevišķi mācību kabineti ir unikāli  un vienīgie pēc savas specifikas ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā.
PHARE CBC 2001 programmas projekta „Kulināro pakalpojumu tīkla pilnveidošana Latgalē, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” ietvaros ir izveidota mūsdienīga ēdienu gatavošanas laboratorija ar 14 darba vietām audzēkņiem, kurā notiek praktiskie darbi jeb vienkārši „garšīgas” nodarbības. Šeit tiek degustēti audzēkņu pagatavotie ēdieni;  gan pedagogi, gan paši audzēkņi var novērtēt pagatavotos „brīnumdarbus”.
Tāpat ar ESF līdzfinansējumu projekta „Mācību metodisko materiālu izstrāde darbam ar tirdzniecības programmām” ietvaros ir iekārtots kases sistēmu kabinets ar 16 darba vietām, kur katra no tām ir nodrošināta ar kases aparātu, elektroniskajiem svariem, datoru un skeneri.
Skolā ir aprīkots viesu apkalpošanas kabinets; viesnīcas numurs, kurš atbilst trīszvaigžņu kategorijai un konditorejas izstrādājumu gatavošanas laboratorija.
Arī informātikas kabinets ir mūsdienīgs un atbilst visām ergonomikas prasībām.
Skola ir labi pazīstama ar saviem sasniegumiem Latvijā. Daudzreiz tās audzēkņi ir kļuvuši par uzvarētājiem Latvijas mēroga konkursos pavāra, restorānu pakalpojumu speciālista, viesnīcu pakalpojumu speciālista, konditora profesijās.
 

 


 

Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
Restorānu pakalpojumu speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
(uzzināt vairāk)
Konditors
Ārpus formālā izglītība (uzzināt vairāk)
Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)