Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde


Noderīgas saites

  

 

Realizējamie projekti

ESOŠIE PROJEKTI

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts

Projekta nosaukums: "Career without borders" ( "Karjera bez robežām")

Projekta numurs: Nr. 2020-1-PL01-KA229-081835_2

Projekta ilgums: 01.11.2020. – 30.10.2023.

Finansējuma summa


Nordplus jauniešu izglītības projekts

Projekta nosaukums: „Ecological issues” („Ekoloģiskie jautājumi”)

Projekta numurs: NPJR-2020/10152

Projekta ilgums: 09.2020. - 07.2022.

Projekta mājas lapa

Projekta īss apraksts

FOTOGRĀFIJAS

Name: "Ecological house in Latgale"
Authors-students: Karolina Levicka, Anastasija Brice and Jūlija Ivanova (hotel service specialists, 1st course, group V14)

Name: "Continuation of Life"
Author-student: Evita Rimoviča (hotel service specialists, 1st course, group V14)

Name: "Meditations for Autumn"
Author-student: Marija Ivanova (hotel service specialists, 2nd course, group V12)

Name: "New life"
Author-student: Jūlija Sivicka (hotel service specialists, 1st course, group V14)

Name: "Christmas mood"
Author-student: Vija Leitāne (restaurant service specialists, 1st course, group Vsm3)


Nordplus jauniešu izglītības projekts

Projekta nosaukums: „BUILDING MY FUTURE”

Projekta numurs: NRJR-2020/10216

Projekta ilgums: 09.2020. - 07.2022.

Fotogrāfijas

Projekta plāns

Programma Daugavpilī


Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts

Projekta nosaukums: “Cibo in circolo: un nuovo paradigma” - "Don,t waste food: the teenavators" ("Izlietojiet pārtikas produktus racionāli")

Projekta numurs: Nr. 2020-1-IT02-KA229-079059_3

Projekta ilgums: 01.09.2020. – 30.06.2023.

Finansējuma summa

Projekta darba grafiks

Projekta saturs

Pirmā online tikšanās

Datu aizsardzība


Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts

Projekta nosaukums: “Talented Entrepreneurs in Job Market” (“Talantīgie uzņēmēji darba tirgū”)

Projekta numurs: Nr. 2020-1-IT02-KA229-079256_5

Projekta ilgums: 01.09.2020. – 31.08.2023.

Informācija par projektu

Finansējuma summa

Virtuālā sanāksme Zoom platformā 2020.g. 9.septembrī
Projekta grafiks


ERASMUS + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekts

Projekta nosaukums: „Internacionalizācijas pilnveidošana, organizējot praksi Eiropas uzņēmumos ēdināšanas un viesmīlības jomās”

Projekta Līguma Nr: 2020-1-LV01-KA102-077186

Projekta īss apraksts

Projekta nolikums

Projekta dalībnieku saraksts


 

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola piedalās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 2 (KA2) stratēģiskās partnerības projektā: “vetDIET” ("Diētiskais uzturs profesionālajā izglītībā"), projekta numurs: 2019-1-PL01-KA202-065597

Informācija par projektu

Projekta dokumenti lejupielādei -


Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskola piedalās Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektā "Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pedagoģiskā personāla mācību mobilitāte: inovatīvā vācu valodas mācīšanas metodika un didaktika Austrijas valstsmācības kontekstā".
Projekta numurs: 2019-1-LV01-KA101-060106


Projekta īss apraksts


Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola piedalās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Informācija par projektu

(Vairāk bildes fotogalerijā)


Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola piedalās programmā - Iniciatīva „Latvijas skolas soma”

Informācija par Iniciatīvu "Latvijas skolas soma"

Vadlīnijas par Iniciatīvu "Latvijas skolas soma"

Kārtība par programmas "Latvijas skolas soma" finansējumu

Atskaites:


Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola piedalās Eiropas Sociālā fonda projekta "NOZARU KVALIFIKĀCIJAS SISTĒMAS PILNVEIDE PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAI UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAI PROJEKTS Nr.8.5.2.0/16/I/001" īstenošanā

Informācija par projektu


Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola piedalās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā

Informācija par projektu

Atbalsta pasākumi 2018. - 2019. māc.gadā

Atbalsta pasākumi 2019. - 2020. māc.gadā


ĪSTENOTIE PROJEKTI

 

Nordplus jauniešu izglītības projekts

Projekta nosaukums: “Beyond the classroom walls: learning in different environments” (Ārpus klases sienām: mācīšanās dažādās vidēs”)

Projekta numurs: NPJR-2021/10068

Projekta ilgums: 01.09.2021. – 31.08.2023.

Projekta īss apraksts

 

Projekta ilgums: ir 2 gadi, tas paredz 6 transnacionālās tikšanās ar vietējām aktivitātēm.


Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola piedalās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 2 (KA2) stratēģiskās partnerības projektā:
“GaTIS-Innovative Solutions in Tourism and Gastronomy”

Projekta numurs: 2017-1-PL01-KA202-038413

Informācija par projektu

Projekta mājas lapa

Stratēģija un rekomendācijas


“Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņu un izglītības speciālistu starptautiskā prakse un pieredzes apmaiņa kvalitātes attīstībai un internacionalizācijai”. Projekta numurs: 2017-1-LV01-KA102-035201

Projekta paziņojums (dokumenti lejupielādei)

Nolikums


“Development of cooperation between Lithuanian, Latvian and Finnish schools”

Projekta numurs: NRJR-2017-PV/10044

Nordplus Junior 2017 (programme of the visit, invitation)


Stratēģiskās partnerības projekts: International Partnership for Improving the Quality of Teaching in Vocational Schools. Projekta numurs: 2014-1-PL01-KA202-003372 (LV)

___________

Report about enrollment within the project (EN)

___________

Innovation in teaching vocational subjects (LV)

___________

Innovation in teaching vocational subjects (EN)

___________

Report about the first international summarizing seminar within the Erasmus plus project (EN)

___________

Seminar "Improving the Quality of Teaching in Vocational Educational Establishments within International Partnership Context" - Friday, 24-th of March, 2017 - Daugavpils (EN)

Informācija par semināru (LV)

___________

Seminar "Improving the Quality of Teaching in Vocational Educational Establishments within International Partnership Context" - Friday, 07-th of April, 2017 - Vilnius (EN)

Informācija par semināru (PL)

___________

Conference "Improving the Quality of Teaching in Vocational Educational Establishments within International Partnership Context" - Friday, 9-th of June, 2017 - Lomza (EN)

___________

Mācību nodarbības (LV)
10.04.2017. 22.05.2017.

01.06.2017.

 

 

___________

Dissemination activities

Book of Results
Booklet Łomża Moodle
E-MARKETING
Methods FINAL

___________

Projekta partneri

___________

http://EKONOMIK-Lomza.Moodle.org.pl/
Lietotāja vārds: guest_user
Parole: moodle456


"Eiropas profesionālās apmācības procesa attīstīšana viesmīlības un ēdināšanas jomās". Projekta numurs: 2014-1-LV01-KA102-000025


  

Nordplus projekts "Baltijas jūras burvība" (jauniešu izglītības programma). Projekta numurs: NPJR-2013/10037


"Developing International Vocational Training Process within Hospitality and Catering Services". Projekta numurs: 2013-1-LEO01-05313


Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).

Informācija par 2014. gadu

Informācija par 2015. gadu

Informācija par 2016. gadu

Mācību priekšrocības


 

Eiropas Sociālā Fonda darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība" paplildinājuma 1.2.1.1.3 apakšaktivitātes projekta "Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai" vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001

 

 

 

 

Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
Restorānu pakalpojumu speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
(uzzināt vairāk)
Konditors
Ārpus formālā izglītība (uzzināt vairāk)
Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)