Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde


Noderīgas saites

  

 

Notikumi

04.11.2012

2012. gada 30.oktobrī  Viduslatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietā Preiļos tika organizēts Latgales profesionālo vidusskolu jauno  pavāru konkurss Latgales 2012.gada Jaunais pavārs.
Konkursa mērķis: Veicināt Latgales profesionālo vidusskolu ēdināšanas pakalpojumu izglītības programmu audzēkņu profesionalitātes izaugsmi un radošas Latgales kulinārā mantojuma izmantošanas iespējas.
Par konkursa dalībnieku varēja kļūt ikviens audzēknis, kurš mācās izglītības programmā „Ēdināšanas pakalpojumi” un ir vecumā no 17 līdz 23 gadiem. Konkursa dalībniekam pēc saviem ieskatiem bija jāizvēlas viens pavāra palīgs, kas konkursa laikā veiks jebkuru viņam uzticēto darbu.
No Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas šajā konkursā piedalījās pavāru grupas P7 3.kursa audzēknis Edgars Bērziņš un kā palīgs - pavāru grupas P8 2.kursa audzēknis Guntars Varslavāns, un ieguva 1.vietu! Sirsnīgi sveicam! Suminām arī skolotājus Nonnu Akopovu, Gaļinu Vodčicu un pārējos pavāru saliedētās komandas locekļus! Konkursā Latgales Jaunais pavārs mūsu audzēkņi iegūst pirmās vietas jau trešo gadu pēc kārtas.
 

24.10.2012

2012.gada 16.oktobrī  Daugavpils pilsētas skolēnu un studentu parlaments organizēja skolēnu pašpārvalžu KONFERENCI ar mērķi izplatīt informāciju par jauniešu aktivitātēm, veicināt pašpārvalžu pieredzes apmaiņu, stimulēt dažādu skolu jauniešu sadarbību, attīstīt komunikācijas spējas u.tml.

04.10.2012

Šodien skolotājiem - svētku diena! Viņiem ir īpaša loma audzēkņu dzīvē. Skolotāji ir  iedrošinājuši jauniešus pirmajiem panākumiem un palīdzējuši pārvarēt pirmās grūtības, snieguši pirmās zināšanas, ielikuši pamatu mācīšanās un uzdrošināšanās prasmei!

27.09.2012

Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā š.g.27.septembrī notika pirmkursnieku iesvētīšana. Viņiem bija jāapmeklē dažādas „stacijas” un jāveic daudzveidīgi uzdevumi: jāstrādā ar kases aparātu, jāpazīst dažādi produkti, jāgatavo ēdiens no piedāvātajiem komponentiem un tas jādegustē, jāpazīst Latvijas nauda, jāorientējas pasaules tūrisma objektos, jādemonstrē fiziskā sagatavotība, jāuzzina piecu nepedagoģisko darbinieku vārdi un amati, jāmāk atrast bibliotēkā profesijas apguvei nepieciešamā mācību literatūra, jāzina konditorejas izstrādājumu gatavošanai nepieciešamais inventārs, precīzi jāporcionē viesiem paredzētais dzēriens. Tas prasīja radošu pieeju, aktivitāti, izveicību un grupas saliedētību.

18.09.2012

Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā 17.septembrī tika organizēta radoša, krāsaina, gaišas pārdomas raisoša rudens velšu izstāde. „Septembrī dabā vairāk nianšu nekā jebkad. Siltas un tveicīgas dienas pāršķeļ salnotas naktis, zirnekļu tīklos tinušies rīti. Dažreiz pa otram lāgam sazied pavasara puķes. Tāpēc nav iemesla skumt, - jābauda mirklis, kas gatavo ceļu jaunam pavasarim.”

09.09.2012

Pārtikas izstādes RIGA FOOD ietvaros starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala š.g. 6.septembrī tikās jaunie pavāri vecumā līdz 23 gadiem no visas Latvijas, lai, liekot lietā savu talantu, zināšanas un prasmes, cīnītos par titulu “Latvijas pavārzellis 2012”. Sacensību mērķis - veidot un attīstīt pavārmākslu Latvijā atbilstoši mūsdienu Latvijas virtuves manifesta būtībai. Konkursā „Latvijas pavārzellis 2012” piedalījās mūsu skolas absolvents Arturs Linkevičs un izcīnīja tajā otro vietu! Sirsnīgi sveicam!

05.09.2012

Zinību diena – tie ir svētki pirms darba cēliena, tas ir jauns sākums un jaunas apņemšanās.
Mācību gads ir kārtējais atskaites posms tiem, kas uzsāk mācības. Mēs dzīvojam laikā, kad pasaule kļūst aizvien pieejamāka un alternatīvu - aizvien vairāk. Tas ir iespējams, pateicoties zinātkārei, radošumam un vēlmei sevi pilnveidot un sasniegt aizvien augstākus mērķus.
Šogad  Daugavpils Tirdzniecības skolā mācības uzsāk 4 budžetas grupas: divas pavāru grupas; konditoru grupa;  restorānu pakalpojumu speciālistu grupa.
Piecās grupās mācības notiks Eiropas Sociālā Fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3 apakšaktivitātes projekta "Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai" vienošanās Nr2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/ 10/IPIA/VIAA/001 ietvaros.
 

28.06.2012

Klāt izlaidumu laiks. Š.g. 26.jūnijā dokumentus par iegūto arodizglītību saņēma 27 pavāru 3 -gadīgās grupas audzēkņi, 25 konditoru 3 - gadīgās grupas audzēkņi, 29 pavāru 1 - gadīgās grupas audzēkņi un 26 audzēkņi, kas mācījās  Eiropas Sociālā fonda darbības programmas  „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3. apakšaktivitātes projekta Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” vienošanās nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001 ietvaros.

22.06.2012

No 28. maija līdz 11 jūnijam mūsu  skolotāji Inese Šuļina, Sofija Krasņakova un Aleksejs Samohvalovs piedalījās ES LEONARDO DA VINCI VETPRO  mobilitātes projektā un apmeklēja Radomas Ēdināšanas un Viesnīcu servisa skolu Polijā.

21.06.2012

Jauka bija Jāņu diena
Par visām dieniņām:
Līgo saule, līgo bite,
Līgo visa radībiņa.


Lai līst vissiltākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts,
Un kaut ko no saulgriežu brīnuma,
Lai katrs paņem sev līdz.

 

Skaistus, līksmus, dziesmām un dejām piesātinātus vasaras saulgriežu svētkus skolas pedagogiem un audzēkņiem!

<< < ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... > >>
Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
 
 
Pavāra palīgs (uzzināt vairāk)
Restorānu pakalpojumu speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
(uzzināt vairāk)
 
Tūrisma pakalpojumu konsultants
(uzzināt vairāk)
Konditors
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs
Pārdevējs (uzzināt vairāk)

 

Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)